PRZEJDŹ DO SKLEPU INTERNETOWEGO
ELTKOM.PL

eltkom

Firma Eltkom powstała w 1999 roku. Od 2015 r. prowadzenie sklepu internetowego Eltkom.pl przejęła firma Marema, która powstała w 2011 roku.

Zajmujemy się sprzedażą głównie sprzętu fotografii cyfrowej, jednakże w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku oferta sklepu jest stale poszerzana głównie o sprzęt RTV (telewizory, nawigacje, konsole i gry, itp.), AGD (ekspresy do kawy, odkurzacze, miksery, itp.) oraz o sprzęt komputerowy (karty graficzne, głośniki, itp.)

Staramy wyróżniać się solidnością, niskimi cenami oraz co najważniejsze, traktujemy klienta indywidualnie i zawsze staramy się aby klient przede wszystkim nabył towar odpowiedni dla siebie. Proponujemy sprzęt markowy, jak i tańszy, mniej renomowanych firm, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Każdy produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany i objęty gwarancją producenta. Wyjątkiem mogą być niektóre towary, ale zawsze bardzo wyraźnie jest to zaznaczone. Jeśli w ofercie sklepu nie ma szukanego towaru, prosimy o zapytanie w formie maila, faksu lub telefonu – być może mamy to w ofercie lub będziemy mogli sprowadzić.

Zachęcamy klientów którzy dokonali u nas zakupów do wystawienia opinii o naszym sklepie w serwisie Opineo.


Dokumentacja:

 

GO TO ONLINE SHOP
ELTKOM.PL

eltkom

Eltkom company was founded in 1999. From 2015 onwards Eltkom.pl conduct online store Marema took over the company, which was founded in 2011.

We sell mainly digital photography equipment, however, in view of the increasing market demand offer of the store is constantly being expanded. Mainly on equipment Electronics (TVs, navigation, and game consoles, etc.), Household appliances (coffee makers, vacuum cleaners, mixers, etc.) and the hardware (graphics cards, speakers, etc.)

We try to stand out robustness, low prices, and most importantly, we treat customer individually and always try to make the customer mainly purchased goods right for you. We offer branded equipment, as well as cheaper, less reputable companies, so that everyone can find something for themselves.

Each product is brand new, originally packed and covered by a manufacturer’s warranty. The exception may be some goods, but always very clearly is indicated. If our offer does not have a product or please inquiry via email, fax or phone – maybe we have it on offer or we can bring.

We encourage customers who have made purchases from us to leave feedback about our store on Opineo.